جنوب توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام برطرف خواهد شد

رئیس شرکت مدیریت و برنامه‌ریزی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تخصیص داده شده است ٧٠ میلیارد تومان اعتبار جهت برطرف بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام در

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام برطرف خواهد شد

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام برطرف خواهد شد

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت مدیریت و برنامه ریزی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تخصیص داده شده است ٧٠ میلیارد تومان اعتبار جهت برطرف بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: بوی نامطبوع مسیر فرودگاه برطرف خواهد شد.

نعمت الله ترکی در گفت وگو با ایسنا، راجع به کارها مجموعه استان جهت برطرف بوی نامطبوع مسیر فرودگاه گفت: باید وقت دقیق برطرف این چالش از سوی کمیته تشکیل شده است به همین منظور تعیین شود؛ در این کمیته که دستگاه هایی همچون آبفا، جهادکشاورزی و محیط زیست عضو هستند در آخرین جلسه اعتباری جهت ساماندهی آبهای نامتعارف صنعتی و کشاورزی در این مسیر آینده نگری شد.

وی افزود: علاوه بر آینده نگری اعتبار جهت ساماندهی آبهای نامتعارف صنعتی و کشاورزی در این مسیر با محوریت اداره محیط زیست استان، کمیته ای در این خصوص تشکیل می شود. جهت برطرف این معضل ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است پیدا کرده است که می تواند در جهت حل این مسئله موثر باشد.

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام برطرف خواهد شد

ترکی با اشاره به اعتبار ٧٠ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است جهت برطرف این مسئله در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: مورد نیاز است وقت دقیقی از سوی کمیته تشکیل شده است جهت برطرف بوی نامطبوع مسیر فرودگاه در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران تعیین شود و همه دستگاه های متولی باید در اجرای تصمیمات اتخاذ شده است در این خصوص بسیج شوند.

وی تاکید کرد: براساس اعلام محیط زیست ، ٢٨ منشأ مهم ایجاد بوی نامطبوع مسیر فرودگاه شناسایی شده است است و تاکنون مسئله چهار منشأ در بخش دامداری و صنعتی برطرف شده است است و سایر بخش ها نیز با اعتبار در نظر گرفته شده است ساماندهی می شوند.

رئیس شرکت مدیریت و برنامه‌ریزی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تخصیص داده شده است ٧٠ میلیارد تومان اعتبار جهت برطرف بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام در

واژه های کلیدی: ایران | اعتبار | فرودگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs