جنوب توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نترس آمپول خارجی زدم!

«وزیر بهداشت: پزشکان بیماران را از داروهای داخلی نترسانند» این اظهار نظر سوژه مهدی عزیزی در شهرونگ شد.

نترس آمپول خارجی زدم!

نترس آمپول خارجی زدم!

عبارات مهم : خارجی

«وزیر بهداشت: پزشکان بیماران را از داروهای داخلی نترسانند» این اظهار نظر سوژه مهدی عزیزی در شهرونگ شد.

واژه های کلیدی: خارجی | پزشکان | بهداشت | وزیر بهداشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs