جنوب توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

جنوب: توافق میلیون آمریکا میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران بعد از داعش در سوریه نقشی ندارد / نیکی هیلی

سفیر آمریکا در شرکت ملل در ادعاهایی بی‌اساس گفت که بعد از خروج داعش از سوریه، کشور عزیزمان ایران در این کشور نقشی نخواهد داشت. 

کشور عزیزمان ایران بعد از داعش در سوریه نقشی ندارد / نیکی هیلی

نیکی هیلی: کشور عزیزمان ایران بعد از داعش در سوریه نقشی ندارد

عبارات مهم : ایران

سفیر آمریکا در شرکت ملل در ادعاهایی بی اساس گفت که بعد از خروج داعش از سوریه، کشور عزیزمان ایران در این کشور نقشی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری کویت، نیکی هیلی در مورد شرایط بعد از خروج داعش از سویه مدعی شد: به شما می گویم کشور عزیزمان ایران هیچ نقشی نخواهد داشت و اینکه کشور عزیزمان ایران هیچگونه رهبری و هدایت که بتواند ضرر های بیشتری را ایجاد کند، نخواهد داشت.

کشور عزیزمان ایران بعد از داعش در سوریه نقشی ندارد / نیکی هیلی

به گزارش ایسنا، کشور عزیزمان ایران به همراه روسیه و ترکیه کشورهای هستند که به عنوان ضامن صلح در نشست های آستانه جهت آخر بحران در سوریه مذاکره کرده اند و توافقی را در مورد مرزهای مناطق کم کردن تنش در سوریه و روند نظارت بر آن امضا کرده اند.

واژه های کلیدی: ایران | سوریه | مذاکره | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs